Man tänker sig granen som dels ute i skogen som blir till virke med mera men även den julgran som det dansas runt under högtiden över hela vårt land. Under 1700-talet började julgranen dekorera våra hem under julen, en sed som kan härledas till 6- 700-talet då munken Bonifatius skall ha hängt upp granar i taken hos tyskar. detta för att granen då skulle symbolisera treenigheten; Fadern, Sonen och den helige Ande. Det kan vara den grunden som fick kyrkan att såg med oblida ögon på sedan att smycka granen samt dansa runt den. Med tiden blev traditionen så pass vanlig och omtyckt att religionen accepterade dess fromma användning med julklappar under grenverket.  

Ät upp granen

 När plastgranen först kom som alternativ sågs den med skepsis men efterhand accepterad som alternativ. Men den kan aldrig ersätta doften och glorian som den omges av enligt många förespråkare av riktig gran. Innan vi pyntade med ljus, kulor, änglar och girlanger bar granens grenar mest godis, kakor, nötter, frukt och grönsaker. Dessa bjöds barnen att äta upp efter jul vilket gav upphov till traditionen med julgransplundring. Äpplen som förut hängdes i snören byttes modernt ut mot julgranskulor. Kåda bildas inte mycket i gran men förekommer. Man kan då tugga den eller som krydda i matlagning, mest för vilt. Att tugga grankåda renade tandköttet. Kådan användes även i plåster.  

Granen som virke och massa

 Gran som kan bli omkring 40 meter hög, förekommer som mesta träslag i pappersmassa men dess ved är tämligen olämplig att elda med i brasor. Som virke, reglar, plankor och till hyvlad panel, med fördel i bastu på väggarna. I Sverige är gran av typen Picea abies att betrakta som inhemsk vilken kom till Sverige från Ryssland via Finland omkring 3 000 år f.Kr. Detta enligt tidigare forskning. Nyare fynd i Jämtland visade på annat och det ansågs att granen är 8 000 år gammal men ursprung kunde ej fastställas. Även gran med rotsystem i Dalarna kunde bestämmas vara mer än 9 000 år gammalt. Andra sorters gran än den vanligaste i Sverige har importerats för parker och trädgårdar. Dessa är blågran, sitkagran, serbgran, vitgran och slöjgran. I släktet Picea finns 34 eller 35 kända arter över världen.