Eken är ett mycket hårt träslag som har använts i Sverige som virke under mer än tusen år. Och det är samma tidslängd som ett enskilt träd kan bli i ålder. Trädets ekollon äts av djur som exempelvis svin. Människan har haft stor nytta av ekvirke för byggen men staten vurmade om eken för byggnad av krigsfartyg så till den milda grad att Kung Gustav Vasa förbjöd bönder att fälla ek. År 1608 var straffet för att fälla ek 40 daler första gången, 80 för den andra förseelsen mot lagen och räckte inte detta blev straffet döden om man fortsatte. Men bönderna klagade över reglerna på sitt sätt och man såg till att skada vuxna ekar och trampa sönder eller slå ner unga skott med lien. En bit in i 1800-talet tillsattes en intendent för att inventera svenska beståndet. Resultatet blev mycket nedslående. Detta ledde till att eken släpptes fri 1830.

Eken som symbol

 Varför bönderna ville fälla ekarna på dess marker berodde på att eken var ett gissel för grödorna. Samt att även de behövde virket. Efter katastrofen med landets bestånd planterades 1860 enligt dekret, 750 hektar ekskog vilka än idag är gigantiska och numer även en sevärdhet i vår svenska natur. Eken har även ansetts som heligt och som religiös symbol. År 1928 sjösattes eken som symbol av Oppunda härads Sparbank och kom framleds att bli alla Sparbankers logotyp. Eken som användning vid byggandet av krigsskepp kan som bäst sägas: Regalskeppet Vasa, som byggdes 1626 och sjösattes med katastrofalt resultat i mars 1627. Den sjönk som en sten efter en färd på knappt en kilometer.  

Ekens användningsområden

 Förädlad ek används med fördel i snickerier. Den är hård men ändå ganska lätt att bearbeta, såga och hyvla. Spill från avverkningen kan gå med i massaved för bland annat tillverkning av pappersmassa eller till flis för uppvärmning. En kraftig bit av ek brinner länge i brasan, lika lämplig som björk men inte lika lättillgänglig som ved.  

Storleken har betydelse

 Eken kan bli upp till 30 meter hög. Dess pompösa krona pryder vackert som en fröjd för ögat. Stammen kan bli hela 10 meter i omkrets. För avverkning är det dock vanligaste att fälla ekar som är upp till 150 år gamla och har en stam som är från en halv till trekvarts meter i diameter.