Många tvistar om begreppen, dess ursprung i praktiken och språkligt. Det kan vara svårt att avgöra vem som har rätt eller fel. Men rent generellt kan man säga att tall är det trä som står ute i skogen och att furu är benämningen på det trä som förädlats ur tall. Men uttrycket ståtlig som en fura hänsyftar på en ståtlig hög tall. Små träd kallas bara tall. Vi skall här belysa de stora tallarna och dess användningsområden.

Tallsläktet

 Svenska tallar ingår i familjen tallväxter med omkring 90 olika arter. I Sverige förekommer bergtall, cembratall, contortatall, svarttall och weymouthtall. Tallen har funnits i landet under tio tusen år ungefär och många exemplar blir över 35 till 40 meter höga. De kan bli mycket gamla, det äldsta dokumenterade trädet var över 1 000 år gammal när den föll i norra Finland i slutet av 1800-talet. Numer är de tallar som avverkas mellan 90 till 150 år gamla.  

Tall i våra hem

 Tallen som träslag har många användningsområden. Sämre delar eller snedvuxna träd kan gå till pappersmassa eller flis. Bättre raka träd blir virke när stocken fälls för förädling på sågverk och hyvelverk. Både kärn- och ytved blir vackra detaljer i hem som möbler eller furupanel. det senare var mycket vanligt förr en gammal profil som var förekommande är exempelvis pärlspont. Och hur många har inte, eller har haft ett köksbord av grova furuplankor? Furuvirke är lämpligast att impregnera för utomhusbruk. Staket och altaner, verandor och utetrappor är vanligen gjorda av impregnerad fur. Ur tjärved med mycket kåda utvinns tjära och terpentin.  

Ät din tall

 Skotten från tall som heter tallstrunt, nya årsskott kan man äta om de plockas under månaderna maj eller juni. Anses som ett naturläkemedel. Kokar man barren och den gröna barken innerst erhålls en c-vitaminrik dryck med ganska låg sockerhalt. Mjuka rötter från ungt tallträd på högst en halv meter kan kokas och ätas. En viktig kunskap i överlevnadssituationer. Det innersta av barken användes under kriget till barkbröd. Kådan från tall antiseptiskt och kan med fördel brukas mot en del sorts svampinfektion. Man torkar kådan, mal den och blandar med sprit. Efter några veckor silas blandningen, förr användes sådan i deodoranter.