Många blandar ihop björk med bok men det är vitt skilda träd och vad de kan användas till. Allra mest i hemmen används björk som vedeldning men även möbler och faner kan björk användas till. Som virke utomhus är björken dock oduglig då den inte tål fukt. detta kan verka paradoxalt då växande björk suger upp vatten av stora mängder. En vuxen björk kan dricka mellan 150 till 200 liter vatten per dag under sommaren. Detta för björkar av höjd på omkring 20 meter. Vattnet den inmundigar kommer både från ytskiktet men rotsystemet går långt ner i backen där den får vätska vare sig det är torrt i marken eller gräsmattan på tomten.  

Tungt trä väger kilo

 Tätheten eller densiteten hos björk är hög. Av de vanligare träslagen har björken högst täthet förutom fruktträd. Mätt i torrt densitet per kubikmeter väger gran 300 kilo, björk 630 och virket från ett plommonträd 800 kilo. Vid torkning av björk dunstar först det ”fria” vattnet från träets porer. Därefter börjar den ”bundna” vätskan i cellerna att dunsta. När torkningen går från det som kallas brädgårdstorrt till möbeltorrt uppstår dock en del vridning vilket innebär en hel del spill. Björkens beständighet kan illustreras med några exempel: Stor beständighet har eken, normalt gäller för tall och lärk, svag beständighet har alm och gran. Utan beständighet bedöms bland andra al, ask, bok och björk.  

Från träd till vacker konst

 Förädlad björk i form av plyfa och liknade är ganska billigt att inköpa på bygghandlar och brädgårdar. Att klä innerväggar med björkplywood är mycket vanligt tack vare det låga priset. Som underlag i ett invändigt torrt hus duger det utmärkt. Till möbelvirke och till exempelvis parketter blir priset högre på grund av behandling och tillgång. När björken torkar uppstår skevhet och vridningar så att det blir mycket spill innan bra delar kan användas. Möbler som köksstolar, bord och hyllor bland annat tillverkas av björk, främst vårtbjörk. Oanvändbar vårtbjörk används med fördel i pappersmassa. Masurbjörksfanér används till bordsskivor och innerdörrar. Massiv masur och björknäver kan bli snygga konstverk eller till hantverk och slöjd. Nävern är också rik på olja vilket ger den högt bränslevärde. Askan från eldad björk blir pottaska som används i bland annat snus. Björklöv kan användas att tvätta kläder med.